Paginacija

Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Petra Uvodić
Tema završnog rada je urbanističko i arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka koja se nalazi u južnom dijelu grada Osijeka. Urbanističkim se rješenjem odredio položaj zgrada turističke, trgovačke i poslovne namjene. Također, urbanizom se definirao položaj markica poslovnih zgrada koje će se nalaziti na jednoj parceli, a čije će podzemne etaže biti povezane jednom zajedničkom garažom, a nadzemna etaža platformom. Arhitektonsko rješenje bavi se projektom jedne od poslovnih...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anđela Ugljar
Zadatak urbanističko-arhitektonskog studia - završni rad je projektirati arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka. Završni rad sastoji se od tri dijela. Prvi dio je urbanistički gdje je projektirano 5 zgrada na zadanom obuhvatu povezanih zelenilom koje prodire kroz obuhvat u obliku klinova. Drugi dio završnog rada je arhitektonski u kojemu je izabrana jedna zgrada i ona je detaljno projektirana. Posljednji dio je tehnički i odnosi se na izvedbeni projekt, razrađene...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Melani Matošević
Idejno urbanističko rješenje poslovne zone Gacka i idejno arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka.
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Maja Zebić
Obuhvat na kojem je smještena građevna čestica poslovne zgrade nalazi se u Osijeku u poslovnoj zoni Gacka. Građevna čestica poslovne zgrade smještena je na zapadnom dijelu obuhvata te s istočne strane graniči s građevnom česticom tržnice na kojoj se nalazi trg. Poslovna zgrada sa svoje sjeverne strane okružena je sa zelenilom i vodenom površinom, s istočne strane nalazi se trg, dok je s južne strane smješteno parkiralište na kojeg se pristupa sa zapadne prometnice....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Kristina Novak
Projektirana građevina poslovne zgrade projektirana je u sklopu poslovnog kompleksa, smještenog u poslovnoj zoni Gacka, Osijek. Kompleks se sastoji od 3 zgrade međusobno povezane podzemnom garažom i platformom u razini prvog kata. Zgrada je smještena uz zapadni rub parcele. Arhitektonski koncept temelji se na kontrastu između otvorenog i zatvorenog, javnog i privatnog. Odjeli zgrade grupirani su prema karakterima radnog mjesta. Karakterno "ozbiljniji" odjeli smješteni su na južnu,...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Iva Žužul
Glavna ideja pri arhitektonskom oblikovanju poslovne zgrade proizlazi svojim oblikom kao odgovor na urbanističko rješenje. Kompleks poslovnih zgrada međusobno je povezan platformom i podzemnom garažom. U lameli javljaju se dva kružna oblika koja tvore odnos punog i praznog. Svojom fasadom na zgradi iščitava se prozračnost i transparentnost.
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Antonio Fržop
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka uz Gacku ulicu i neposrednu blizu južne zaobilaznice i ulice kneza Trpimira. Predmetna parcela, odnosno zgrada je smještena u sjeverozapadnom djelu obuhvata omeđena Gackom ulicom na sjeveru, a na zapadu novo planiranom ulicom. Kako je zgrada pozicionirana na rubu obuhvata stvara barijeru izmeđ središnjeg javnog prostora obuhvata i buduće planirane stambene izgradnje na zapadu. Ujedno zgrada svojim oblikovanjem stvara...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anita Maligec
Poslovna zona Gacka planirana je na obuhvatu koji se sastoji od tri parcele. Obuhvat se nalazi na krajnjem jugu grada Osijeka. Idejno urbanističko rješenje sastoji se od 5 poslovnih zgrada: dvije četveroetažne i tri šesteroetažne zgrade, te prostora tržnice i hotela. U središtu obuhvata smješteni su javni trg i tržnica koji uvlače ljude i stvaraju životnu atmosferu u centru poslovne zone. Hotel je smješten na jugu uz mirniju prometnicu bliže Gradskom vrtu koji stvara...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Ivan Novak
U ovom radu će se pokazati postupak izrade idejnog rješenja poslovne zgrade IT centra u Osijeku. Projekt je prvo definiran na razini urbanističkog rješenja u kojem su određene pozicije zgrada i njihovi međusobni odnosi. Dijalog između punog i praznog, izgrađenog i neizgrađenog, prirode i tehnologije, postojećeg i budućeg, humano mjerilo, degradacija kolnog, prednost pješačkom i biciklističkom prometu, teme/problemi su kojima se došlo do urbanističkog rješenja. Zona IT centra...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Valentina Prgić
Poslovna zona Gacka staklenom opnom dijeli se, a ujedno i prožima sa okolinom. Kretanje se podiže na novu višu razinu stvaranjem uzdignutog nathodnika obogaćenog zelenilom. Dok se na nathodniku događa mirni, opuštajući ambijent, ispod njega se kontrastno javlja užurbani prostor bogat sadržajima po uzoru na tipične europske ulice. Pravokutne zgrade u nizu, jednakih veličina, slijede tok kretanja. Zoniranje ostvareno 'trakama' javlja se i unutar razrađene sjeverozapadne poslovne...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Luciana Pejić
Urbanističko – arhitektonsko rješenje bilo je potrebno postaviti u okviru ekološko – poljoprivredne prirode na zonu neposredno uz Gacku ulicu. Zadani obuhvat jedna od prvih stavki koje su vidljive pri ulazu u grad, što ovome rješenju daje dodatnu dubinu, a to je reprezentativnost. Urbanističko rješenje kompleksa proizašlo je iz želje za zrcaljenjem tornjeva uz Dravu, odnosno stvaranja novog „seta“ tornjeva uz „pseudo – Dravu“ = obilaznicu. Riječ je o ukupno 5 tornjeva...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Luka Hornung
Rad se sastoji od prijedloga plana rješenja i projektantskog rješenja za područje poslovne zone uz Gacku ulicu. Glavni motiv u urbanističkom, ali i arhitektonskom smislu je traka koja se prožima u prostoru. Plan urbanističkog riješena se razvija shodno provedenim analizama užeg i šireg obuhvata. Nakon prijedloga plana rješenja se pristupilo projektantskom rješenju, provedenom na jednoj od četiri zgrade poslovne namjene. Projektantsko rješenje se nadovezuje ono plansko....

Paginacija