Pages

AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
AKCIJSKI PLAN ODRŽAVANJE ŠKOLE ZA VREMENSKI PERIOD OD 40 GODINA KOJI UKLJUČUJE PREVENTIVNO I REAKTIVNO
Dario Marolin
Za građevinu III. gimnazija Osijek (Prirodoslovno-matematička gimnazija) izrađen je plan održavanja građevine za vremensko razdoblje od 40 godina, od 2015. do 2054. godine. Istraživanje u radu je usmjereno na već postojeću građevinu III. gimnazije Osijek za koju ne postoje podaci o troškovima građenja, ali treba napomenuti kako je u razdoblju od 2006.2009. godine izvedena velika rekonstrukcija, te je 2015. godine napravljen energetski pregled građevine. Građevina je specifična...
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
AKSIJALNO OPTEREĆEN ŠTAP
Siniša Ivković
U ovom radu ćemo obraditi slučaj kada je štap opterećen uzdužnom silom. U radu su analizirana naprezanja uslijed djelovanja uzdužne sile na ravni štap. Obrađena su naprezanja uslijed djelovanja centrične i ekscentrične uzdužne sile. Kod ekscentrične sile analizirani su slučajevi kada se sila nalazi u jednoj od glavnih ravnina tromosti i kada je ona izvan glavnih ravnina tromosti. U teorijskom dijelu je dan prikaz problema i izrazi potrebni za ...
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
AKUMULACIJA TOPLINE U ELEMENTIMA ZGRADA
Borna Dasović
Potencijal za unaprjeđenje energetske učinkovitosti u zgradarstvu je vrlo velik. U njima se troši čak 40% ukupne potrošnje energije. Zgrade imaju dug vijek trajanja, i trebamo biti svjesni da će zgrada koju izgradimo ili projektiramo danas postojati još narednih 50-100 godina. Stoga, treba gledati u budućnost i graditi energetski efikasnije i zgrade prihvatljivije za okoliš. Razni su načini uštede toplinske i električne energije u zgradama. Prvenstveno...
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
ALTERNATIVNI SUSTAVI PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
Luka Kraljević
Pitka voda najbitniji je resurs na našoj planeti i osnova svakog ljudskog, životinjskog i biljnog života. Važnost očuvanja voda i okoliša postaje sve veći prioritet jer su se nakupile godine, desetljeća i stoljeća u kojima su ih ljudi uzimali zdravo za gotovo. Zato se u posljednje vrijeme počela voditi pojačana briga o kontroliranom ispuštanju otpadnih voda u recipijente. Osmišljeni su alternativni sustavi pročišćavanja otpadnih voda koji mogu na ekološki, zdravstveno...
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
ANALIZA HIDROTEHNIČKOG STANJA POBOSUĆA
Valentina Sekelj
Bosutska nizina, kroz koju prolazi rijeka Bosut, zemljopisno je dobro omeđen i izdvojen dio Istočne hrvatske ravnice. To je nizinski, močvarama i krivudavim vodotocima prošarani i znatnim dijelom šumama bogat kraj. Naseljavanjem, razvojem gradova, napretkom znanosti i tehnologije brzo se i drastično izmijenio iskonski izgled ovoga područja. Tome su značajan doprinos dali hidrotehnički radovi. Ovaj rad, u svojoj strukturi sadrži opis prirodnih odrednica Bosutske nizine, prati...
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
ANALIZA I VREDNOVANJE POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA SMJEŠTAJ BIOPLINSKIH POSTROJENJA NA PODRUČJU ISTOČNE HRVATSKE
Jelena Vidović
Obnovljivi izvori energije u koje se ubraja i bioplin način je kako stvarati i upotrebljavati energiju na osviješten i suvremen način. Proizvodnja energije unutar države omogućuje neovisnost o drugim državama i povećava samostalnost. Otpad treba iskoristiti na način da u njemu ne ostaje više energetskog potencijala. Republika Hrvatska ima veliki potencijal unutar obnovljivih izvora energije. Potencijal proizvodnje bioplina i izgradnje bioplinskih postrojenja u istočnoj Hrvatskoj je...
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
ANALIZA KARAKTERISTIKA PASIVNIH KUĆA
Marijan Lukačić
Nakon uvoda u radu se definira pasivna kuća, a nakon toga ukratko obrađuje povijest pasivnih kuća. Analizirani su i temeljni zahtjevi za projektiranje pasivne kuće. Najviše pažnje posvećeno je prezentiranju tehničkih zahtjeva kojima trebaju udovoljiti elementi pasivnih kuća. Analizirana je i ekonomska isplativost, kao i tri primjera pasivnih kuća u Hrvatskoj i svijetu.
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
ANALIZA KLIZANJA U NOŽICI POKOSA NASUTIH BRANA I ODLAGALIŠTA OTPADA
Denis Brandis
U ovom radu analitički su prikazani uvjeti ravnoteže u nožici pokosa nasutih građevina, uključujući i temeljno tlo. Pokazano je kako se ostvaruju uvjeti ravnoteže te su iskazani kriteriji za izbor kuta unutarnjeg trenja materijala i kontakta različitih materijala koji moraju biti zadovoljeni za ostvarenje ravnoteže, odnosno za izbor materijala i njegovih svojstva. Izračun je uspoređen s klasičnom analizom programom GEOSLOPE. U drugom dijelu rada prikazana je analiza klizanja...
ANALIZA MJERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENE GRAĐEVINE I NJEZINIH CJELINA
ANALIZA MJERA POBOLJŠANJA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI STAMBENE GRAĐEVINE I NJEZINIH CJELINA
Tomislav Bakunić
U radu je prikazan način određivanja energetskih svojstava građevine, godišnje potrebne energije za grijanje i ukupne godišnje cijene toplinske energije. Prikazani su načini poboljšanja energetske učinkovitosti, troškovi implementacije i uštede koje je moguće ostvariti implementacijom predloženih mjera na primjeru stambene zgrade. Problem kod starijih zgrada je taj što su propisi o toplinskoj izolaciji u prošlosti, kada je predmetna zgrada izgrađena, bili znatno blaži nego...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
Marijan Radman
Tema, a samim time i cilj ovog diplomskog rada je određivanje ukupne duljine izgradnje projekta javne građevine, kao i određivanje vjerojatnosti ostvarenja tog proračuna. Tema rada je obrađena na primjeru sportske dvorane locirane u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Kompletni proračun duljine projekta proveden je dvjema metodama, Metodom kritičnog puta i Tehnikom ocjene i provjere projekta, temeljenoj na statističkoj procjeni, dok je za određivanje pouzdanosti tih rješenja...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE
Bojan Bulajić
Cilj diplomskog rada je odrediti vrijeme potrebno za izgradnju javne građevine i odrediti očekivanu vjerojatnost izvršenja projekta prema planu. Tema rada je obrađena na primjeru stambene četverokatnice zgrade smještena na istoku Hrvatske. Kako bi se došlo do potrebnog vremena za izgradnju građevine korištena je Metoda kritičnog puta. Uporabom metode je dobiveno najvjerojatnije vrijeme potrebno za izvođenje projekta. Na osnovu tih podataka je napravljena interpretacija...
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
ANALIZA NAJVJEROJATNIJEG I OČEKIVANOG VREMENA IZGRADNJE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE
Boris Kupčinovac
Cilj diplomskog rada je određivanje ukupne duljine najvjerojatnijeg i očekivanog vremena za izgradnju projekta javne građevine visokogradnje prema definiranoj listi aktivnosti i određivanje vjerojatnosti ostvarenja proračuna. Za vjerojatnije vrijeme načinjena je analiza kritičnog puta i histogram angažirane radne snage. U ovom radu je obrađena Osnovna škola locirana u Istri. Za izradu proračuna duljine trajanja projekta su korištene dvije metode, Metoda kritičnog puta (CPM) i...

Pages