Pages

Analiza stanja kolnika i površinske odvodnje odabrane dionice ceste kroz naselje
Analiza stanja kolnika i površinske odvodnje odabrane dionice ceste kroz naselje
Ivona Prlić
Povijest izgradnje ceste u Brezovom Polju nije velika. Radi se o vrlo jednostavnoj kolničkoj konstrukciji ceste koja je namijenjena za svakodnevni promet stanovnika naselja. Zbog loše izvedbe i neodržavanja, cesta danas nije u najboljem stanju. Njenom oštećenju i propadanju pridonosi zadržavanje oborinske vode na površini i prodiranje u slojeve konstrukcije. Česta je pojava deformacija i oštećenja, a neke od njih izazivaju neugodnost kod vozača. U radu su prikazana oštećenja...
Analiza statički neodređenih sustava
Analiza statički neodređenih sustava
Rafael Tony Ugljar
Ovim radom je uspoređeno 12 geometrijski nepromjenjivih sustava različite geometrijske nepromjenjivosti s različitim simetričnim i asimetričnim opterećenjima.
Analiza stvaranja nanosa u zimskoj luci Osijek
Analiza stvaranja nanosa u zimskoj luci Osijek
Valentina Ivanlić
Diplomskim radom prikazana je analiza dionice rijeke Drave od 19+000 do 23+000 riječnog kilometra. Korišteni su ulazni podaci vodostaja i protoka dobiveni s hidroloških postaja Belišće i Osijek za razdoblje 1963. do 1992. U programu Microsoft Office Excel izvršen je hidrološki proračun vodostaja i protoka za velike i srednje vode na 23+040 rkm. Određene su statističke vjerojatnosti pojave određenih vodostaja za povratna razdoblja od 2, 5,10, 25, 50 i 100 godina. Korištene...
Analiza temperature zraka i oborina na mjernoj postaji Osijek
Analiza temperature zraka i oborina na mjernoj postaji Osijek
Barbara Marek
Ovaj završni rad sastoji se od dva dijela, teoretskog i analitičkog. U teoretskom dijelu opisane su oborine, njihov nastanak, tipovi oborina, kako se mjere te koji instrumenti se koriste za mjerenje količine oborina. Opisana je i temperatura zraka, kako se mjeri i instrumenti kojima se mjeri. U analitičkom dijelu prikazani su podaci godišnjih i mjesečnih vrijednosti oborina i srednjih temperatura zraka u razdoblju od 1995. do 2016. godine. Podatke je ustupio Državni...
Analiza vibracija pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku
Analiza vibracija pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku
Marija Kubica
Viseći most može svladati velike raspone uz minimalan utrošak materijala i pogodni su za estetsko oblikovanje. Kolnička konstrukcija obješena je preko vješaljki na glavnu nosivu užad, koja je razapeta između pilona usidrenih na krajevima mosta. Ukrućena je zateznim kabelima radi smanjenja deformacija i sprječavanja vibracija. Ujedno i simbol grada, Pješački most vrlo je važan za stanovnike grada i okolice, stoga je načinjen numerički model na temelju dostupne dokumentacije u...
Aplikacijska podrška komunikaciji i koordinaciji aktivnosti u projektima
Aplikacijska podrška komunikaciji i koordinaciji aktivnosti u projektima
Luka Elez
Struktura ovog diplomskog rada sastavljena je od dva dijela. Prvi dio je teorijski u kojem se govori o definicijama digitalizacije poslovanja, analizi stanja digitalizacije u Europi i Hrvatskoj. Opisana je digitalizacija u području upravljanja projektima te koje su to metode i alati za digitalno upravljanje projektima. Osim toga, provedeno je istraživanje i kreiran anketni upitnik na temu spremnosti studenata građevinarstva na digitalizaciju u građevinarstvu. Drugi dio ovog diplomskog...
Arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće
Arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće
Irena Leovac
U ovom radu obrađena je tema projektnog zadatka, stambenog naselja kojeg čine višestmbene zgrade, kuće u nizu, dvojne obiteljske kuće i slobodnostojeće obiteljske kuće. Projektno rješenje obuhvaća idejni arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće prema postojećem idejnom urbanističkom riješenju dijela prostora Pampas, Osijek, te dio izvedbenog arhitektonskog projekta cjeline dvojne kuće. Parcele na kojoj se nalazi dvojna kuća omeđene su javnim prometnicama sa sjeverne i...
Arhitektonski projekt obiteljske kuće
Arhitektonski projekt obiteljske kuće
Ivan Beraković
Tema ovog završnog rada je projektiranje kuće koja ima etažnost:prizemlje+kat. U skladu s Generalnim urbanističkim planom grada Osijeka(GUP), i ovim projektnim zadatkom, izrađen je idejni projekt i dio izvedbenog projekta.Parcela za obiteljsku slobodnostojeću kuću nalazi se u zoni predviđenoj za stambenu izgradnju.Parcela je priključena na novoformiranu ulicu koja se proteže u smjeru sjever-jug.Kolni i pješački pristup parceli je za istočne(ulične) strane.Parcela je...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Tamara Šimić
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka uz Gacku ulicu i neposrednu blizu južnezaobilaznice i ulice kneza Trpimira. U urbanističkomdijelu završnog rada iz nepravilnog grida koji se nalazi na obuhvatu projekirano je 5 zgrada razičitih namjena i nepravilnih oblika na čijem zadanom obuhvatu prodire zelenilo u obliku klinova. U arhitektonskom dijelu izabrana je jedna od 5 zgrada koja je detaljno isprojektirana, točnije zgrada P+6 koja se nalazi na južnoj strani...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anamaria Vrljić
Zadatak za završini rad urbanističo - arhitektonskog studija je projektirati arhitektonsko urbantstičko rješenje poslovne zone Gacka. Rješenje uključuje urbanistički, arhitektonski, konstrukcijski i instalacijski dio projekta. Urbanistički projekt se sastoji od tri poslovne zgrade, hotela te tržnice, imeđu kojih se prodiru klinovi zelenila.Detaljno je projektirana jedna poslovna zgrada čiji koncept i oblikovanje proizlazi iz urbanizma.
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone gacka
Davor Bilić
Zgrada poslovne namjene nalazi se poslovnoj zoni Gacka, na jugo-zapadnom dijelu parcele te se proteže u smjeru sjever-jug. Koncept preuzima iz urbanizma riješene parcele primjenjivanjem fluidnih i kružnih oblika te tako stvara te tako stvara skladnu cjelinu sa postojećim okruženjem . Betonske jezgre kružnih i zaobljenih oblika stvaraju posebne ambijente u prostoru te mu daju čvrstoću, dok je ostatak zgrade pretežnim korištenjem stakla prozračan te kao da diše. Fasada svojim...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Adrijana Rajković
Poslovna zona IT parka se nalazi u južnom, rubnom dijelu Osijeka. Urbanističkim rješenjem utvrdili smo bitne pravce kretanja te nedostatak javih prostora u tome dijelu grada. Zbog toga se oba dijela zadatka temelje na proučavanju čovjeka, njegovog kretanja i potreba u poslovnoj zoni te se tako stvaraju različiti mikroambijenti. Urbanizmom ostavljamo mogućnost povezivanja sa budućom poslovnom izgradnjom na zapadu i jugu kako bi se moglo sjediniti. Zgrada se sastoji od tri volumena u...

Pages