Paginacija

Analiza stvaranja nanosa u zimskoj luci Osijek
Analiza stvaranja nanosa u zimskoj luci Osijek
Valentina Ivanlić
Diplomskim radom prikazana je analiza dionice rijeke Drave od 19+000 do 23+000 riječnog kilometra. Korišteni su ulazni podaci vodostaja i protoka dobiveni s hidroloških postaja Belišće i Osijek za razdoblje 1963. do 1992. U programu Microsoft Office Excel izvršen je hidrološki proračun vodostaja i protoka za velike i srednje vode na 23+040 rkm. Određene su statističke vjerojatnosti pojave određenih vodostaja za povratna razdoblja od 2, 5,10, 25, 50 i 100 godina. Korištene...
Analiza temperature zraka i oborina na mjernoj postaji Osijek
Analiza temperature zraka i oborina na mjernoj postaji Osijek
Barbara Marek
Ovaj završni rad sastoji se od dva dijela, teoretskog i analitičkog. U teoretskom dijelu opisane su oborine, njihov nastanak, tipovi oborina, kako se mjere te koji instrumenti se koriste za mjerenje količine oborina. Opisana je i temperatura zraka, kako se mjeri i instrumenti kojima se mjeri. U analitičkom dijelu prikazani su podaci godišnjih i mjesečnih vrijednosti oborina i srednjih temperatura zraka u razdoblju od 1995. do 2016. godine. Podatke je ustupio Državni...
Analiza vibracija pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku
Analiza vibracija pješačkog mosta preko rijeke Drave u Osijeku
Marija Kubica
Viseći most može svladati velike raspone uz minimalan utrošak materijala i pogodni su za estetsko oblikovanje. Kolnička konstrukcija obješena je preko vješaljki na glavnu nosivu užad, koja je razapeta između pilona usidrenih na krajevima mosta. Ukrućena je zateznim kabelima radi smanjenja deformacija i sprječavanja vibracija. Ujedno i simbol grada, Pješački most vrlo je važan za stanovnike grada i okolice, stoga je načinjen numerički model na temelju dostupne dokumentacije u...
Aplikacijska podrška komunikaciji i koordinaciji aktivnosti u projektima
Aplikacijska podrška komunikaciji i koordinaciji aktivnosti u projektima
Luka Elez
Struktura ovog diplomskog rada sastavljena je od dva dijela. Prvi dio je teorijski u kojem se govori o definicijama digitalizacije poslovanja, analizi stanja digitalizacije u Europi i Hrvatskoj. Opisana je digitalizacija u području upravljanja projektima te koje su to metode i alati za digitalno upravljanje projektima. Osim toga, provedeno je istraživanje i kreiran anketni upitnik na temu spremnosti studenata građevinarstva na digitalizaciju u građevinarstvu. Drugi dio ovog diplomskog...
Arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće
Arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće
Irena Leovac
U ovom radu obrađena je tema projektnog zadatka, stambenog naselja kojeg čine višestmbene zgrade, kuće u nizu, dvojne obiteljske kuće i slobodnostojeće obiteljske kuće. Projektno rješenje obuhvaća idejni arhitektonski projekt cjeline dvojne kuće prema postojećem idejnom urbanističkom riješenju dijela prostora Pampas, Osijek, te dio izvedbenog arhitektonskog projekta cjeline dvojne kuće. Parcele na kojoj se nalazi dvojna kuća omeđene su javnim prometnicama sa sjeverne i...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Adrijana Rajković
Poslovna zona IT parka se nalazi u južnom, rubnom dijelu Osijeka. Urbanističkim rješenjem utvrdili smo bitne pravce kretanja te nedostatak javih prostora u tome dijelu grada. Zbog toga se oba dijela zadatka temelje na proučavanju čovjeka, njegovog kretanja i potreba u poslovnoj zoni te se tako stvaraju različiti mikroambijenti. Urbanizmom ostavljamo mogućnost povezivanja sa budućom poslovnom izgradnjom na zapadu i jugu kako bi se moglo sjediniti. Zgrada se sastoji od tri volumena u...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Matej Horvatović
Urbanistički vjerojatno promišljenom, ali arhitektonski netaknutom području Osijeka, javlja se potreba za vlastitim identitetom. Iako naizgled djeluje kao zabačeni kraj, koji primarno služi kao tranzitni koridor ili barijera, on to doista i biva. Rubni dio grada ostavlja trag ravnodušnosti i praznine koja očekuje promjenu i ostvarenje svog punog potencijala. Istraživački i znanstveni pristup ne otkrivaju sve, jer je važnije stvari sagledati iz ugla korisnika prostora. Parcela...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko - tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko - tehnološki park
Nina Lazarević
Poslovna zgrada smještena je u središnjem dijelu obuhvata uz Gacku ulicu orijentacije sjever-jug. Zbog svoje pozicije predstavlja komunikaciju između dva trga različitih namjena. Komunikaciju omogućuje transparentnošću i fluidnim kretanjem kroz prizemlje zgrade. Zgrada se ističe svojim asimetričnim oblikom koji čine dvije staklene "opne" koje izlaze iz gabarita zgrade. Staklene opne unutar zgrade odvajaju zajedničke prostore od ostalih. Veća je namijenjena za rad, dok je manja...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Nikolina Jurković
Oba dijela zadatka temelje se na proučavanju teme prirode u službi stvaranja identiteta grada, gradske zone, zgrade, mikroambijenta ureda. Izradi projekta prethodile su analize okruženja, te se tematika zelenila prepoznala kao snažan element u oblikovanju prostora i njegovih korisnika. Novonastali urbanistički projekt poslovne zone karakteriziraju poslovne zgrade uniformirane forme, tematski parkovi unutar velikih zelenih zona, otvaranje prema široj zajednici te stvaranje...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Ivana Puzavac
Početak stvaranja poslovne zone u južnom dijelu Osijeka IT parkom. Rješenje zadane parcele bazira se na organičnom urbanizmu i strogoj formi poslovnih zgrada. Na parceli su predviđene 4 poslovne zgrade postavljene okomito na Gacku ulicu na jugu. Građevine zbog svoje visine kosim krovom ne zaklanjaju sunčevu svjetlost, a zakošenom južnom stranicom prate postojeću izgradnju. Prostor oko poslovnih zgrada projektiran je poput brežuljka koji udomljuje razne urbane sadržaje. Poslovna...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Damjan Mokrović
Projekt IT centra Osijek označava početak stvaranja nove poslovne zone u južnom predjelu grada Osijek. Organičkim urbanizmom i strogom geometriziranom arhitekturom stvoren je identitet naselja. Od 4 postojeće zgrade za danju razradu odabrana je druga sa zapadne strane, katnosti P+7. Početna ideja bila je osigurati dovoljno svjetlosti na istočnom urbanizmu, između odabrane zgrade i tornja. To je postignuto dijeljenjem zgrade u 2 dijela međusobno povezanih centralnim atrijem, kroz...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Lara Barjaktarić
Izolirani periferni smještaj parcele predstavlja ograničenje, no i primarni povod okretanja sklopa volumena prema unutra. Posljedicom manjka kvalitetnih vizure te dva ili tri vertikalna repera, volumen formira polukružnicu unutar kojeg se smještaju primjereni sadržaji: iako instrovertiran prema van, mega-struktura sačinjena od geometrijskih elemenata trapeza i isječaka kružnice, ekstrovertirana je prema unutra, odnosno prema vlastitome svijetu i stilu života koji gradi. Projekt...

Paginacija