Paginacija

Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Kristina Novak
Projektirana građevina poslovne zgrade projektirana je u sklopu poslovnog kompleksa, smještenog u poslovnoj zoni Gacka, Osijek. Kompleks se sastoji od 3 zgrade međusobno povezane podzemnom garažom i platformom u razini prvog kata. Zgrada je smještena uz zapadni rub parcele. Arhitektonski koncept temelji se na kontrastu između otvorenog i zatvorenog, javnog i privatnog. Odjeli zgrade grupirani su prema karakterima radnog mjesta. Karakterno "ozbiljniji" odjeli smješteni su na južnu,...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Maja Zebić
Obuhvat na kojem je smještena građevna čestica poslovne zgrade nalazi se u Osijeku u poslovnoj zoni Gacka. Građevna čestica poslovne zgrade smještena je na zapadnom dijelu obuhvata te s istočne strane graniči s građevnom česticom tržnice na kojoj se nalazi trg. Poslovna zgrada sa svoje sjeverne strane okružena je sa zelenilom i vodenom površinom, s istočne strane nalazi se trg, dok je s južne strane smješteno parkiralište na kojeg se pristupa sa zapadne prometnice....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Kristina Karpov
Rješenje urbanističkog zadatka proizašlo je iz potrebe zadanog dijela grada za većim i kvalitetnijim zelenim površinama. Rješenje botaničkog vrta ima povijesni, hortikulturni te ponajviše turistički značaj. Na središnji botanički trg vežu se svi sadržaji ujedno s tri poslovne zgrade. Arhitektonskim rješenjem ovog zadatka obuhvaćena je najjužnija poslovna zgrada. Zgrada ispunjava sve projektom propisane zahtjeve te uvodi u sebe koncept zatvorenog središnjeg atrija....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Iva Žužul
Glavna ideja pri arhitektonskom oblikovanju poslovne zgrade proizlazi svojim oblikom kao odgovor na urbanističko rješenje. Kompleks poslovnih zgrada međusobno je povezan platformom i podzemnom garažom. U lameli javljaju se dva kružna oblika koja tvore odnos punog i praznog. Svojom fasadom na zgradi iščitava se prozračnost i transparentnost.
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anita Maligec
Poslovna zona Gacka planirana je na obuhvatu koji se sastoji od tri parcele. Obuhvat se nalazi na krajnjem jugu grada Osijeka. Idejno urbanističko rješenje sastoji se od 5 poslovnih zgrada: dvije četveroetažne i tri šesteroetažne zgrade, te prostora tržnice i hotela. U središtu obuhvata smješteni su javni trg i tržnica koji uvlače ljude i stvaraju životnu atmosferu u centru poslovne zone. Hotel je smješten na jugu uz mirniju prometnicu bliže Gradskom vrtu koji stvara...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Nikolina Markovac
Rad ne sadrži sažetak.
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Tea Hrgović
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka u blizini južne obilaznice i ulice kneza Trpimira. Parcela je omeđena na zapadnoj strani novoplaniranom ulicom te se s iste pristupa poslovnom kompleksu. Poslovna zgrada dinamičnog interijera i eksterijera oblikovana je na način da je u šest različitih kubusa smješteno šest odjela poslovne zgrade. Kubusi su postavljeni u mrežu stupova i greda na rasteru 6.60m u x,y i z osi - oni su različitih visina, dimenzija ali i...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Antonio Fržop
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka uz Gacku ulicu i neposrednu blizu južne zaobilaznice i ulice kneza Trpimira. Predmetna parcela, odnosno zgrada je smještena u sjeverozapadnom djelu obuhvata omeđena Gackom ulicom na sjeveru, a na zapadu novo planiranom ulicom. Kako je zgrada pozicionirana na rubu obuhvata stvara barijeru izmeđ središnjeg javnog prostora obuhvata i buduće planirane stambene izgradnje na zapadu. Ujedno zgrada svojim oblikovanjem stvara...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anđela Ugljar
Zadatak urbanističko-arhitektonskog studia - završni rad je projektirati arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka. Završni rad sastoji se od tri dijela. Prvi dio je urbanistički gdje je projektirano 5 zgrada na zadanom obuhvatu povezanih zelenilom koje prodire kroz obuhvat u obliku klinova. Drugi dio završnog rada je arhitektonski u kojemu je izabrana jedna zgrada i ona je detaljno projektirana. Posljednji dio je tehnički i odnosi se na izvedbeni projekt, razrađene...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacke
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacke
Marko Ganjto
Zgrada poslovne namjene nalazi se uz Gacku ulicu u poslovnoj zoni te se proteže u smjeru sjever-jug. Koncept preuzima iz urbanizma riješene parcele primjenjivanjem njegovih ciljeva stvarajući tako harmoniju i sklad. Zatvaranjem, otvaranjem, propuštanjem i servisiranjem stvara se potreba za svjetlarnicima koji svaraju poseban unutarnji ambijent. Fasada svojim oblikovanjem daje mogućnost meandriranja po nizu zgrada.
Armiranobetonska stubišta
Armiranobetonska stubišta
Matea Lučić Jozak
Tema ovog rada je proračun različitih konstrukcijskih sustava stubišta. U prvom dijelu je teorijski objašnjen pojam stubišta i njegovi dijelovi. Nabrojane su neke od podjela meĎu kojima je i podjela na konstrukcijske sustave armiranobetonskih stubišta. Nakon teorijske podloge proveden je proračun za tri različite stubišne konstrukcije. Promatrana su stubišta s poprečno nosivom stubišnom pločom te s uzduţno nosivom stubišnom pločom. Za slučaj uzduţno nosive stubišne ploče...
BATA VILLE
BATA VILLE
Marin Vuković
Rad ne sadrži sažetak.

Paginacija