Paginacija

Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Ana Rajčević
Idejno rješenje poslovne zgrade dio je urbanstičkog rješena IT parka u Osjeku, u Gackoj ulici, središte južniog dijela Osijeka. Uređenje parka doprinosi novim oblicima interakcije između čovjeka i okoliša okupljajući ljude raznih dobnih skupina. Postavljanjem zgrada na obod parcele stvara se zelena oaza u središtu parcele. Projekt poslovne zgrade odnosi se na lamelu u sjeveroistočnom dijelu parcele te most koji povezuje dvije susjedne zgrade. Zgrada se sastoji od dvije podzemne...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - informacijsko-tehnološki park
Andrija Perić
Razvoj bloka nastao je primarno s namjerom odvajanja od okoline i stvaranja novog urbanizma. Oblikovanje dinamične fasade omogućit će nastavno stvaranje neke forme “ulične fasade”.IT centar sastoji se od dva segmenta, prizemne i nadzemne premošćene lamele. Zbog velikih raspona na premošćenim dijelu nastao je nosiv sustav koji je sam postao jedan od glavnih identiteta zgrade i cijeloga kompleksa. Betonska rešetka vanjska i unutarnja prodire kroz sve etaže i premošćuje raspone...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Sara Štroliga
Cilj urbanističkog rješenja stvaranje je javnog prostora koji uvlači korisnike i poziva ih na otkrivanje središta. Glavna karakteristika urbanizma gradacija je izgradnje te stvaranje urbanih površina koje bi se aktivno koristile. Osnovna ideja pri arhitektonskom oblikovanju poslovne zgrade proizlazi iz samog urbanističkog rješenja. Karakteristični oblici iz urbanizma nastavljaju se i u enterijeru zgrade, a javljaju se u obliku centralno položenih jezgri. S obzirom da je kompleks...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Danijela Koški
Cilj urbanističkog rješenja stvaranje je ''grada u gradu'', kompleks koji bi funkcionirao samostalno. Parter i zelenilo kao centar obuhvata okruženo je kompleksom poslovnih zgrada, hotela i tržnice. Prožimanje zelenila glavna je karakteristika urbanističkog rješenja kao i gradacija izgradnje te stvaranje urbanih površina koje bi se aktivno koristile. Osnovna ideja arhitektonskog oblikovanja poslovne zgrade proizlazi iz samog urbanističkog rješenja. Karakteristični oblici, ...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone – IT park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone – IT park
Josip Babec Šuša
Projekt poslovne zgrade smješten je unutar urbanističke cjeline IT parka na južnoj granici gradskog tkiva definirane Gackom ulicom s juga i obrazovnim sadržajem sa sjeverne i zapadne strane obuhvata. Urbanističkim projektom predviđa se razvoj obuhvata kao novog gravitacijskog središta u kojem će poslovne zgrade definirati novu sliku grada s naglaskom na javnom sadržaju. Objekt poslovne zgrade pozicioniran je sjevero-istočno u samom obuhvatu tvoreći jednu od dvije predviđene...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone-informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone-informacijsko-tehnološki park
Sara Ivoš
Projektom „IT park Osijek“ planirana je zgrada „IT poslovni centar“ namijenjena za razvoj manjih / mladih tvrtki i urediti neophodna infrastruktura za dovođenje zgrade i okolnih parcela u funkciju. Urbanističko rješenje IT parka Osijek čini polublok poslovnih zgrada koji obuhvaća četiri tornja (trapezoidnog oblika) i tri lamele ( u obliku isječka kružnog vijenca). Parterno uređenje u formi je zrakastih mikro zona koje svojim sužavanjem navode smjer kretanja prema...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zgrade Gacka
Jakov Jurković
Kako bi se stvorila simbioza između urbanističkog rješenja, petlje i tornja cijela zgrada oblikovana je sa ciljem da se stvori prostor koji će zaintrigirati korisnka i potaknuti ga na istraživanje. Oko jezgre tornja stvoreni su promjenjivi popratni sadržaji koji se tlocrtno izmjenjuju u parovima. Poslovna zgrada projektirana je tako da se prizemlje i prvi kat prožimaju sa tornjem. Kako bi se dodatno sljubio toranj s petljom postavljena su vertikalna aluminijska rebra....
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Martina Kamenarić
Poslovna zgrada smještena u dijelu obuhvata uz Gacku ulicu orjentacije sjever - jug. Svojom pozicijom stvara upotpunjenu cjelinu zgrada koje pozivaju korisnika na korištenje stedišnje zone takozvanog Vinskog puta. Komunikaciju omogućuje središnji zajednički transparentni dio zgrade koji povezuje sve etaže zgrade. Otvorenost središnjeg dijela omogućuje korisniku otvorenost i prozračnost prostora. Zgrada se ističe svojim vanjskim oblikovanjem koje je postignuto na način...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Petra Uvodić
Tema završnog rada je urbanističko i arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka koja se nalazi u južnom dijelu grada Osijeka. Urbanističkim se rješenjem odredio položaj zgrada turističke, trgovačke i poslovne namjene. Također, urbanizom se definirao položaj markica poslovnih zgrada koje će se nalaziti na jednoj parceli, a čije će podzemne etaže biti povezane jednom zajedničkom garažom, a nadzemna etaža platformom. Arhitektonsko rješenje bavi se projektom jedne od poslovnih...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anita Maligec
Poslovna zona Gacka planirana je na obuhvatu koji se sastoji od tri parcele. Obuhvat se nalazi na krajnjem jugu grada Osijeka. Idejno urbanističko rješenje sastoji se od 5 poslovnih zgrada: dvije četveroetažne i tri šesteroetažne zgrade, te prostora tržnice i hotela. U središtu obuhvata smješteni su javni trg i tržnica koji uvlače ljude i stvaraju životnu atmosferu u centru poslovne zone. Hotel je smješten na jugu uz mirniju prometnicu bliže Gradskom vrtu koji stvara...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anđela Ugljar
Zadatak urbanističko-arhitektonskog studia - završni rad je projektirati arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone Gacka. Završni rad sastoji se od tri dijela. Prvi dio je urbanistički gdje je projektirano 5 zgrada na zadanom obuhvatu povezanih zelenilom koje prodire kroz obuhvat u obliku klinova. Drugi dio završnog rada je arhitektonski u kojemu je izabrana jedna zgrada i ona je detaljno projektirana. Posljednji dio je tehnički i odnosi se na izvedbeni projekt, razrađene...
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko-urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Antonio Fržop
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka uz Gacku ulicu i neposrednu blizu južne zaobilaznice i ulice kneza Trpimira. Predmetna parcela, odnosno zgrada je smještena u sjeverozapadnom djelu obuhvata omeđena Gackom ulicom na sjeveru, a na zapadu novo planiranom ulicom. Kako je zgrada pozicionirana na rubu obuhvata stvara barijeru izmeđ središnjeg javnog prostora obuhvata i buduće planirane stambene izgradnje na zapadu. Ujedno zgrada svojim oblikovanjem stvara...

Paginacija