Paginacija

Arhitektonski projekt slobodnostojeće obiteljske kuće
Arhitektonski projekt slobodnostojeće obiteljske kuće
Antonio Čović
U ovom radu obrađena je tema projektnog zadatka - projektiranje slobodnostojeće obiteljske kuće. Projektno rješenje obuhvaća idejni arhitektonski projekt cjeline slobodnostojeće kuće prema postojećem Generalnom urbanističkom planu grada Osijeka i projektnom zadatku, te dio izvedbenog arhitektonskog projekta cjeline slobodnostojeće kuće. Parcela na kojoj se nalazi kuća omeđena je javnom prometnicom sa južne strane, te se pješački i kolni prilaz također nalaze na južnoj...
Arhitektonski projekt slobodnostojeće obiteljske kuće
Arhitektonski projekt slobodnostojeće obiteljske kuće
Zvjezdana Matijević
Tema završnog rada je projektiranje slobodnostojeće obiteljske kuće u sklopu stambenog naselja Livada u Slavonskom Brodu. Stambeno naselje je djelomično izgrađeno obiteljskim kućama različitih tipologija: slobodnostojećim, dvojnim te kućama u nizu. U skladu sa Generalnim urbanističkim planom grada Slavonskog Broda (GUP) i ovim projektnim zadatkom izrađen je idejni te dio izvedbenog projekta. Parcela k.č.br. 123/45 u k.o. Slavonski Brod je neizgrađena parcela unutar...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zgrade zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zgrade zone Gacka
Tena Paska
Koncept poslovne zgrade nastavak je na urbanizam kojemu je glavna karakteristika uvlačenje ljudi u prostor i stvaranje mjesta susreta. Analizom mogućih kretanja, nastala su tri pravca koja prodiru kroz zgradu te uvlače korisnike u istu. Dodirivanjem pravaca, formirao se središnji prostor koji predstavlja glavno mjesto susreta, a replicira se na sve etaže. Svojim fluidnim pročeljem i pristupom balkonu, zgrada se stapa s okolinom urbanizma, a ujedno i pridonosi ukupnoj kvaliteti boravka...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Marijana Jurić
Rad se sastoji od urbanističkog i projektantskog rješenjazapodručje poslovne zone Gacka. Urbanističko rješenje nastajeiz brojnih provedenih analiza šireg i užeg gradskog kontekstate je utjelovljeno spojem dvaju tipologija - lamele (bloka/petlje) i tornja. Iz postavljenog koncepta urbanizma slijedi arhitektonsko oblikovanje jednog od pet predviđenih tornjevate njemu pripadajućeg dijela lamele. Glavna misao vodiljabilaje razdvanjanje zadanog programa, a samimtime i zgrade, nadva...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Tamara Šimić
Poslovna zona Gacka smještena je u južnom dijelu grada Osijeka uz Gacku ulicu i neposrednu blizu južnezaobilaznice i ulice kneza Trpimira. U urbanističkomdijelu završnog rada iz nepravilnog grida koji se nalazi na obuhvatu projekirano je 5 zgrada razičitih namjena i nepravilnih oblika na čijem zadanom obuhvatu prodire zelenilo u obliku klinova. U arhitektonskom dijelu izabrana je jedna od 5 zgrada koja je detaljno isprojektirana, točnije zgrada P+6 koja se nalazi na južnoj strani...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Vanessa Varga
Zgrada želi biti dio svog okruženja, ne želi se nametati masivnošću, već imitirajući ga uklopiti se i istaknuti blagodati prirode. Primarno preuzima element vode L oblika, koji se nalazi na istočnoj strani, i njime oblikuje svoj volumen blagim istacima ili uvlačenjima. Također, na oblikovanju pročelja jasno ukazuje na nit vodilju koncepta, staklom imitirajući reflektirajuću vodu, a dosljedan oblik L naglašavaju blokovi tegle sa zelenilom, meandrirajući po etažama.
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Martina Žagar
Zadatak završnog rada je urbanističko i arhitektonsko rješenje poslovne zone Gacka koja se smjestila u industrijsku zonu na južnom dijelu grada Osijeka. Obuhvat je omeđen Ulicom Kneza Trpimira te novoplaniranom ulicom sa zapadne strane. U urbanističkom projektu, na parceli je planirana poslovna i ugostiteljsko-turistička namjena - tri poslovne zgrade različitih tipologija te hotel na sjeveroistočnom dijelu obuhvata. Na parceli su određene privatne poslovne površine, ali i javne...
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone Gacka
Anamaria Vrljić
Zadatak za završini rad urbanističo - arhitektonskog studija je projektirati arhitektonsko urbantstičko rješenje poslovne zone Gacka. Rješenje uključuje urbanistički, arhitektonski, konstrukcijski i instalacijski dio projekta. Urbanistički projekt se sastoji od tri poslovne zgrade, hotela te tržnice, imeđu kojih se prodiru klinovi zelenila.Detaljno je projektirana jedna poslovna zgrada čiji koncept i oblikovanje proizlazi iz urbanizma.
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone gacka
Arhitektonsko - urbanističko rješenje poslovne zone gacka
Davor Bilić
Zgrada poslovne namjene nalazi se poslovnoj zoni Gacka, na jugo-zapadnom dijelu parcele te se proteže u smjeru sjever-jug. Koncept preuzima iz urbanizma riješene parcele primjenjivanjem fluidnih i kružnih oblika te tako stvara te tako stvara skladnu cjelinu sa postojećim okruženjem . Betonske jezgre kružnih i zaobljenih oblika stvaraju posebne ambijente u prostoru te mu daju čvrstoću, dok je ostatak zgrade pretežnim korištenjem stakla prozračan te kao da diše. Fasada svojim...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Adrijana Rajković
Poslovna zona IT parka se nalazi u južnom, rubnom dijelu Osijeka. Urbanističkim rješenjem utvrdili smo bitne pravce kretanja te nedostatak javih prostora u tome dijelu grada. Zbog toga se oba dijela zadatka temelje na proučavanju čovjeka, njegovog kretanja i potreba u poslovnoj zoni te se tako stvaraju različiti mikroambijenti. Urbanizmom ostavljamo mogućnost povezivanja sa budućom poslovnom izgradnjom na zapadu i jugu kako bi se moglo sjediniti. Zgrada se sastoji od tri volumena u...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne - informacijsko-tehnološki park
Matej Horvatović
Urbanistički vjerojatno promišljenom, ali arhitektonski netaknutom području Osijeka, javlja se potreba za vlastitim identitetom. Iako naizgled djeluje kao zabačeni kraj, koji primarno služi kao tranzitni koridor ili barijera, on to doista i biva. Rubni dio grada ostavlja trag ravnodušnosti i praznine koja očekuje promjenu i ostvarenje svog punog potencijala. Istraživački i znanstveni pristup ne otkrivaju sve, jer je važnije stvari sagledati iz ugla korisnika prostora. Parcela...
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - Informacijsko-tehnološki park
Arhitektonsko urbanističko rješenje poslovne zone - Informacijsko-tehnološki park
Ivana Svalina
Cijeli projekt gradira visinski od smjera zapada prema istoku u cilju isticanja novih gradskih struktura i stvaranja specifične i za sad netipične gradske siluete Osijeka. Modeliranje lamele proizašlo je iz više uzročno- posljedičnih veza urbanističkog plana. Prihvaćena je i uklopljena važnost ljudskog kretanja te simbioze poslovne zgrade sa urbanističkim rješenjem.Zgrada živi kao zrcalno postavljeni div koji u ovom smislu ne koegzistira kao običan volumen nego proživljava...

Paginacija