Paginacija

BETON SA PEPELOM LJUSKE SUNCOKRETOVIH SJEMENKI KAO PUNILOM
BETON SA PEPELOM LJUSKE SUNCOKRETOVIH SJEMENKI KAO PUNILOM
Dragana Zekić
Beton je danas najviše korišten građevinski materijal na svijetu. Gotovo stoljeće i pol, koliko se beton primjenjuje, pokrivao je oko 70% potreba u građenju i postao infastrukturna i urbana osnova suvremenog života. Međutim, još uvijek je prilično sporan. Kriva prijašnja poimanja o njegovoj ''vječnoj'' trajnosti polako se ispravljaju. Današnji ubrzani razvoj u svim područjima života ljudi prati i razvoj u građevinarstvu koji nameće nove zahtjeve kao što su veća trajnost,...
BETONIRANJE U EKSTREMNIM VREMENSKIM UVJETIMA
BETONIRANJE U EKSTREMNIM VREMENSKIM UVJETIMA
Filip Pranjić
U radu je obrađeno betoniranje u ekstremnim vremenskim uvjetima, od definiranja istih preko problematike s kojom se susrećemo pa sve do rješavanja problema s kojima se suočavamo i konačnih mjera zaštite. Pojedinačno je razrađeno betoniranje u ekstremno hladnim vremenskim uvjetima i betoniranje u ekstremno vrućim vremenskim uvjetima. Osim definiranja problema s kojima se susrećemo u radu su ponuđena i rješenja u vidu aditiva betonu. Opisano je ciljano djelovanje pojedinih...
BETONSKI KOLNICI I ODRŽIVI RAZVOJ
BETONSKI KOLNICI I ODRŽIVI RAZVOJ
Jelena Dugančić
Izgradnja betonskih kolnika je višegodišnja uobičajena praksa u razvijenim zemljama, poput SAD-a i nekih europskih država. Vrste i načini projektiranja betonskih kolnika su se razvijali s vremenom i sa saznanjima do kojih se došlo primjenom i uporabom betonskih kolnika, pogotovo u uvjetima teškog prometnog opterećenja. Postoji niz prednosti betonskih kolnika nad asfaltnim gledano sa financijskog, sociološkog i ekološkog stajališta. Osim toga u radu su prikazani karakteristike i...
BICIKLISTIČKE PROMETNICE U FUNKCIJI POVEZIVANJA PRIGRADSKIH NASELJA S GRADOM OSIJEKOM
BICIKLISTIČKE PROMETNICE U FUNKCIJI POVEZIVANJA PRIGRADSKIH NASELJA S GRADOM OSIJEKOM
Ivica Vučković
Povećanjem broja biciklista u Republici Hrvatskoj potražnja za pravilno planiranim, projektiranim i izgrađenim biciklističkim prometnicama je velika. Planiranje obuhvaća proces u koji ulaze različiti faktori kao što su atraktivnost, udobnost, sigurnost, izravnost i kohezija, te ima veliki utjecaj na stvaranje kvalitetne mreže biciklističkih ruta u budućnosti. Pri projektiranju biciklističkih prometnica se obavezno moraju pratiti pravila struke, te jasno poštivati tehnička...
BICIKLISTIČKE STAZE U OKVIRU URBANE PROMETNE MREŽE GRADA OSIJEKA
BICIKLISTIČKE STAZE U OKVIRU URBANE PROMETNE MREŽE GRADA OSIJEKA
Šime Gracin
Grad Osijek četvrti grad po veličini u Hrvatskoj, smješten longitudinalno uz desnu stranu rijeke Drave sa 107 tisuća stanovnika, površinom oko 171 km2, topografije je vrlo povoljne za razvoj biciklističkog prometa kao jedan od način prometovanja gradskom mrežom. Grad Osijek u sklopu svoje urbane prometne mreže obuhvaća oko 40 km biciklističkih staza što ga čini gradom povoljnim za bicikliste, te time promiče biciklizma kao poželjni alternativni način putovanja. Ovim radom...
BICIKLISTIČKI MOST PREKO ZIMSKE LUKE OSIJEK
BICIKLISTIČKI MOST PREKO ZIMSKE LUKE OSIJEK
Luka Zrna
Rad prikazuje tri konceptualna rješenja pokretnog biciklističkog mosta na rijeci Dravi u Osijeku. Širina vodene prepreke koju je potrebno premostiti iznosi 36,7 m. Prvo rješenje je rasklopni ovješeni most, drugo je rasklopni gredni most, a treće je zaokretni ovješeni most. Odabrano rješenje koje je kasnije razrađeno u vidu glavnog projekta je čelični zaokretni ovješeni most s jednim ekscentričnim kosim pilonom i rasponskim sklopom kojeg čini ortotropna ploča....
BICIKLISTIČKI MOST PREKO ZIMSKE LUKE OSIJEK
BICIKLISTIČKI MOST PREKO ZIMSKE LUKE OSIJEK
Karla Popić
Predmet ovog diplomskog rada je izrada glavnog projekta biciklističkog mosta preko Zimske luke Osijek. Izrađena su tri idejna rješenja, most koji se podiže oko trna, most koji se diže vertikalno te most koji se zaokreće. Zbog uvjeta koje definiraju Agencija za vodne putove i Lučka uprava Osijek izabrano rješenje, koje je u radu razdrađeno u vidu glavnog projekta, je djelomično pokretni most. Središnja konstrukcija rasponskog sklopa pokretnoga mosta je čelični sanduk koji se...
BICIKLISTIČKI PROMET I PROMETNICE
BICIKLISTIČKI PROMET I PROMETNICE
Dolores Grgurić
U ovom radu su obrađena načela izvedbe biciklističkih prometnica sukladno sa Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi. Na primjeru biciklističke prometnice između gradova Belišće i Valpovo je prikazano stanje u kojem se prometnica nalazi. Navedeni su svi problemi koji se nalaze na ovoj biciklističkoj prometnici. Također su predložena rješenja koja bi ovu biciklističku prometnicu učinila sigurnijom i udobnijom za potrebe dnevnih migracija korisnika.
BRZINA JEDNOLIKOG STRUJANJA U VODOTOKU
BRZINA JEDNOLIKOG STRUJANJA U VODOTOKU
Matea Morina
U radu će se govoriti o problemu jednolikog strujanja u otvorenim vodotocima u uvjetima različitih hrapavosti i padova dna kanala. Rad temelji se na teorijskom dijelu grane hidromehanike koja opisuje jednoliko strujanje tekućina i praktičnom dijelu kojim se dokazuju te teorije. Detaljno su pojašnjeni su pojmovi povezani uz samo strujanje tekućine kao i vrste tj. režimi strujanja koji postoje. Strujanja su podijeljena s obzirom na različite kriterije te nabrojana i objašnjena dalje u...
Brownfield površine - bivši vojni kompleks u Kuparima
Brownfield površine - bivši vojni kompleks u Kuparima
Marija Čavala
Prostor je ograničen resurs te zbog velikog porasta broja stanovnika u gradovima na relativno malom i ograničenom prostoru dolazi do problema prenapučenosti. Ograničena su slobodna građevinska zemljišta, tzv. greenfield površine te je došlo do ideje obnove neiskorištenih područja brownfielda. U ovom završnom radu obrađena je tema brownfieldi što u urbanističkom planiranju znači napuštena i neiskorištena područja ili zemljišta koja se ne koriste u svrhe za koje su...
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
Ivan Brozinić
U ovom diplomskom radu zadatak je proračunati cestovni most preko rijeke Drave u Osijeku. U prvom dijelu rada obraĎena je teorijska podloga osnovnog znanja u domeni mostova. Opisani su opći pojmovi i dijelovi mostova, te njihova podjela, kao i kratki razvoj kroz povijest. Navedeni su i osnovni principi projektiranja i načela kojih bi se inţenjeri trebali drţati za ostvarivanje uspješnog projekta. Drugi dio čini obradu mosta iz zadatka. Krečući od podloge koja čini presjek kanala...
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
CESTOVNI MOST PREKO RIJEKE DRAVE
Ivan Ivanković
Diplomski rad obradio je problematiku izrade glavnog projekta za cestovni most u postojećoj urbanoj prometnoj infrastrukturi u gradu Osijeku. Izrađeno je pet idejnih projekata mosta svrstanih u 3 kategorije prema statičkom sustavu: viseći, ovješeni, rešetkasti. Prvi idejni koncept je lučni viseći most. Drugi, treći i četvrti idejni koncept su mostovi ovješenog tipa. Peti most je viseći most s rešetkastim ojačanjem u sredini raspona. Odabran je viseći most s rešetkastom...

Paginacija